CRNA KNJIGA (2015)

CRNA KNJIGA je posvećena kolateralnim žrtvama kapitalizma, a to su osobe opterećene kreditima, blokirani, deložirani, radnici bez radničkih prava, obitelji bez perspektive, mladi bez budućnosti. Nakon dugog niza godina stvaranja društveno angažiranih umjetničkih projekata, Montažstroj će razotkriti mehanizme nepravde u sustavu koji nam je obećavao pravdu te uputiti snažan javni zagovor za solidarizaciju s onima preko čijih leđa se najviše prelamaju slabosti našeg društveno-političkog konteksta.

Osnova istraživanja utemeljena je na zborniku svjedočanstava kojeg je pod imenom “Crna knjiga” objavila Udruga Franak 2012. godine kako bi hrvatskoj javnosti približili sudbine korisnika kredita s valutnom klauzulom u švicarskom franku u bankama u Republici Hrvatskoj. Umjetničko istraživanje sastavni je dio projekta koji predstavlja njegovu eksperimentalnu i pripremu fazu. Istraživanju je usmjereno na dubinsku analizu i obradu teme i dokumentarnih materijala koji će postati sastavni dio projekta. Poseban je cilj umjetničkog istraživanja projekta CRNA KNJIGA okupljanje suradnika pri čemu će se uspostaviti interakcija između već etabliranih i iskusnih umjetnika, mladih umjetnika koji su tek u procesu profesionalne afirmacije te umjetnika koji sami posjeduju iskustvo kreditnog dužništva. Umjetničko istraživanje će tako postati platforma za realizaciju ideja mladih umjetnika na temu kolateralnih žrtava kapitalizma pod vodstvom mentora koji će zajednički kreirati multimedijalni sadržaj za online platformu projekta. Profesionalni izvođači i glumci sa vlastitim iskustvom dužništva postat će izvor novih svjedočanstava koji će, nakon umjetničkog istraživanja, biti uklopljeni u dokumentarnu kazališnu predstavu CRNA KNJIGA.