LETAK: NASTAVAK RADOVA

Javni poziv radnim ljudima i građanima Zagreba da izađu na birališta i daju svoj nesebični ZA za naše zdravlje, zdravlje budućih naraštaja i za bolji život u našem gradu koji je upućen građanima 2 puta, 1982. i 1987. godine, korišten je kao osnovni element komunikacije poziva Montažstroja na performans Nastavak radova.

NASTAVAK RADOVA LETAK (.pdf)