Ministarstvo usamljenosti (2020)

Umjetničko istraživanje MINISTARSTVO USAMLJENOSTI proces je razrade umjetničkih ideja na temu usamljenosti – fenomena koji se poput epidemije širi razvijenim zemljama, čije posljedice postaju socijalno, zdravstveno i političko pitanje.

Podaci o 9 milijuna usamljenih u Velikoj Britaniji; 43 milijuna u SAD-u, ukazuju da usamljenost postaje prijetnja razvijenim ekonomijama. Velika Britanija je 2018. g. osnovala Ministarstvo usamljenosti. Ishodišno pitanje jest – treba li Republici Hrvatskoj takvo ministarstvo? Analizom istraživanja ove tihe epidemije uz komunikaciju sa stručnjacima u pravnoj, zdravstvenoj, socijalnoj i javno-političkoj domeni osmislit će se koncept djela koje će biti: terapeutsko za populaciju usamljenih (oni rijetko priznaju da su usamljeni); participativno za publiku koja će kroz izvedbu upoznati mehanizme ove epidemije i smanjiti tabue prema usamljenima; i treće, edukativno kroz međugeneracijski prijenos iskustva populaciji mladih koji čine najugroženiju skupinu. U konačnici, cilj je istražiti može li interdisciplinarni umjetnički projekt uspostaviti novi pristup prema usamljenima u javnoj sferi.