TKO NEĆE DA RADI, NEKA I NE JEDE! (2021)

Umjetničko istraživanje TKO NEĆE DA RADI, NEKA I NE JEDE! proces je razrade umjetničkih ideja na temu univerzalnog temeljnog dohotka kao jednog od alata ostvarivanja društvene pravednosti.

Ideja o minimalnom iznosu koji bi primao svaki član zajednice nije nova, a u digitaliziranom i automatiziranom društvu zagovaraju je i s lijeve i s desne strane političkog spektra. Namjerava se istražiti kako umjetnici mogu odgovoriti na krizu u kojoj su se našli ne samo oni sami, nego i milijuni drugih prekarnih radnika. Istraživanje je višedimenzionalno i stavit će umjetnike u interakciju s različitim disciplinama. Rastakanjem naslovnog biblijskog citata, odnosno ideje produktivizma po kojoj je rad jedini valjani oblik moralne ekonomije, kritički će se preispitati dominantnu zabrinutost da bi uvođenje univerzalnog temeljnog dohotka destimuliralo potrebu za radom, pa tako i umjetničkim radom. Pokušat će se osmisliti djelo čiji bi primarni cilj bio da potakne raspravu o potrebi uvođenja univerzalnog temeljnog dohotka na području Republike Hrvatske. Otvaranje ove rasprave nije važno samo u vrijeme krize uzrokovane pandemijom i recesijom, već i radi promišljanja o vremenu koje slijedi nakon nje.