Jedinstveni hrvatski kulturni projekt

Jedinstveni hrvatski kulturni projekt koji objedinjuje različite umjetničke discipline i medijsku kulturu na društveno odgovoran način