Publika

Nehermetičnost, pristupačnost i otvorenost temeljni su postulati svakog projekta. Riječ je o umjetnosti koja radikalno mijenja pozicije na liniji autor – izvođač – publika, a u novijim radovima MONTAЖ$TROJ uspješno rastvara granice i uvjetovanosti među njima. Oni koji izvode i oni koji gledaju istovremeno postaju svjedoci i sudionici događaja koji standardne rituale svojstvene kazalištu pretvara u strogo kontrolirani kaos. Takvim pristupom demisitificira se umjetnički proces, a publika dobiva povlaštenu poziciju kao sukreator umjetničkog čina. Također, do nove publike i mlađih generacija MONTAЖ$TROJ pokušava doprijeti prilagodbom teatra novim medijskim tehnologijama, redefiniranjem granice između produkcije i konzumacije umjetnosti te korištenjem društvenih mreža i njihovih jedinstvenih izvedbenih potencijala.