MATERIAL 248

MATERIAL 248 je “soundtrack” plesna predstava u kojoj su pjesme novovalne glazbe postale glazbena pozadina i strukturalni element plesnog pokreta. Koreografiju predstave potpisuje Roberta Milevoj a dramaturgiju Borut Šeparović.

Izvedbeni podaci

Dramaturgija: Borut Šeparović / Koreografija i izvedba: Roberta Milevoj / Fotografija: Damir Žižić / Produkcija: Platforma mladih koreografa