T-FORMANCE

Vlak koji je izmaknuo kontroli jureći se približava. Petero ljudi će biti smrskano ukoliko vi ne pronađete način da promijenite putanju vlaka. Imate mogućnost povući ručicu koja preusmjerava vlak na drugi kolosijek. No na drugom je kolosijeku radnik koji održava prugu. Ako povučete ručicu, radnik će stradati, ali pet života će biti spašeno. Što ćete učiniti?

T-FORMANCE

T-FORMANCE je prvi dio T-trilogije koja je u središtu svog interesa imala partcipativno propitivanje odnosa između demokracije i terorizma.

T-FORMANCE je kazalište koje publici oduzima pravo sjedenja. T-FORMANCE, pri čemu se ovo T odnosi na terorizam, stupnjeviti je interaktivni antispektakl u kojem publika aktivno provjerava svoj vlastiti T-faktor: usredotočujući se na terorizam, T-FORMANCE je zapravo govorio o demokraciji, ali i o funkcioniranju kazališta kao sustava reprezentacije u neoliberalnom poretku. Situacije u kojima publika donosi konkretne odluke smjenjivale su se sa situacijama koje su fikcionalne te u kojima se ukazivalo na sličnosti mehanizama koji postoje u samoj predstavi s nekim od temeljnih mehanizama demokracije (pravo na vlastiti izbor i zastupnički sistem koji ovaj izbor reprezentira u jednom dužem trajanju). Članovi publike reprezentirali su sami sebe, te tjelesnim angažmanom propitivali svoja politička i etička načela. Projekt je istovremeno bio istraživački i znanstveni rad, umjetnička kreacija i pedagoški proces, kojim se svakom gledatelju ponaosob omogućavalo jedinstveno iskustvo stvaranja umjetničkog djela. T-FORMANCE je započet u sklopu znanstveno-istraživačkog rada na Das Arts – advanced research in theatre and dance studies u Amsterdamu, a realiziran je u suradnji s Kulturom promjene Studentskog centra u Zagrebu.

Izvedbeni podaci

Režija: Oliver Frljić i Borut Šeparović / Moderatori: Ana Stunić, Maja Sviben, Oliver Frljić, Borut Šeparović / Oblikovanje prostora: Arhanarh (Luka Kincl i Nikša Ninić) / Fotografija: Damir Žižić / Projekt financirao: Gradski ured za kulturu Grada Zagreba / Produkcija: MONTAЖ$TROJ, Kultura promjene SC